Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fordeler med stål

Kort byggetid
Stålkonstruksjoner kan monteres meget hurtig. Den samlede byggetid for stål er kortere enn for noe annet materiale. Dette betyr lavere renteutgifter, mindre prisstigning og tidligere forrentning av investert kapital.

Mindre dimensjoner
Stålsøyler er små, selv med isolering. Dette gir stor utnyttbar gulvflate. Riktig valgte dekkedragere gir lav byggehøyde. I enkelte tilfeller kan en ekstra etasje innpasses.

Store spennvidder
Stål gir muligheter for store spennvidder selv med relativt små dimensjoner. 60-80 meter er intet problem uten at konstruksjonen blir tung, klumpet, massiv eller urimelig dyr. Store spennvidder gir fleksibel gulvutnyttelse, uhindret transport og fri sikt. De store spennvidder blir billigst med stål.

Lav vekt
Bruk av stål gir lettere konstruksjoner enn de fleste konkurrerende materialer. Lav vekt gir mindre fundamenter, rimeligere transport og billigere montasjeomkostninger.

Styrke og tilpasningsevne
Stål er sterkt og elastisk. Særlig ved kontinuerlige og statisk ubestemte konstruksjoner har stål stor tilpasningsevne mot overbelastning, støt, fundamentsetninger og rystelser.

Industriell fremstilling, hurtig og nøyaktig
Stålkomponentene og stålkonstruksjonene fremstilles under industrielle innenfor millimeter toleranser. Sammenstilling og montasje kan skje hurtig og nøyaktig ved sveis, bolter eller nagler. Stål er en "tørr" byggemetode, lite avhengig av klimatiske forhold. Nøyaktigheten gjør det lettvint å montere utfyllende komponenter og utstyr.

Rasjonell integrering av installasjoner
De glatte, enkle og ofte åpne stålskjelett gir stor frihet til å føre frem, plassere og feste installasjoner. Hulltaking er enkelt, hvis det ikke på forhånd er planlagt åpninger i dragere eller søyler. Rør og nedløp kan plasseres inne i hulprofiler eller mellom profilflensene. Rasjonell plassering av installasjonene kan spare 10% av installasjonens pris. Dette kan utgjøre 20-30% av prisen for et stålskjelett.

Fremtidige endringer
Fremtidige endringer er vanskelige å forutsi. Med de bærende konstruksjoner i stål er forandringer, forsterkninger, ombygninger og tilbygg enkle å utføre. Installasjoner, trapper, heiser m.v. kan flyttes og festes på nytt. Utvekslingsdragere, ekstra søyler o.l. kan lett monteres. Vegger i stål er lette, demonterbare og kan anvendes på nytt. Etterisolering er enkelt.

Riving, restverdi og resirkulasjon
Alle konstruksjoner kan bli uøkonomiske eller uhensiktsmessige eller de må rives eller hugges opp av andre årsaker. Konstruksjoner i stål er lette å demontere og å rive. Profiler og plater kan ofte brukes igjen. Selv som skrapjern har stål en betydelig verdi. I vår ressursbevisste tid er det viktig å vite at 50% av stålproduksjonen er basert på skrapjern (1990). Stål resirkulerte lenge før dette ble et moteord.

Forstyrrelser av omgivelsene
Bygging i stål medfører minimale forstyrrelser av andre aktiviteter på en byggeplass, samt for publikum. Stål krever ingen stillaser og lite plass, den medfører ingen støy og montasjen går hurtig. Store kolli løftes på plass og festes på minutter. Dette betyr liten og kortvarig trafikkhindring. Kort byggetid og selve byggemåten gjør byggeplassen til et lite sjenerende naboskap i byggetiden.
 

Topp

ABT Bygg AS © 2008-17 - Innholdsoversikt Webpublisering og webdesign med Siteman CMS