Skipshaller, næringsbygg, leilighetsbygg, lagerbygg, ABT leverer alle typer bygg med bærekonstruksjon i stål. Vi er stolt leverandør av flere skipshaller bygd for arktiske strøk, noen av disse kan du lese mere om blant våre referanseprosjekter. Vi er også spesielt stolt av å ha prosjektert og levert biblioteket i Tønsberg som vi mottok Norsk Stålkonstruksjonspris for i 1993. ABT Bygg AS er spesialister på rehabilitering der gammel bygningsmasse blir renovert og fremstår som nytt. Rehabilitering er en lønnsom måte som raskt gir økt verdi på bygget. Vi har vært med å prosjektere og levere mange nybygg også, blant annet flere av de som er oppført på Barkåker Industriområde i Tønsberg. Vi har mange års erfaring og flere dyktige ingeniører på laget. Har du et prosjekt, ta kontakt med oss i dag.

Fordeler med stål

Kort byggetid

Stålkonstruksjoner kan monteres meget hurtig. Den samlede byggetid for stål er kortere enn for noe annet materiale.

Mindre dimensjoner

Stålsøyler er små, selv med isolering. Dette gir stor utnyttbar gulvflate. Riktig valgte dekkedragere gir lav byggehøyde. I enkelte tilfeller kan en ekstra etasje innpasses.

Store spennvidder

Stål gir muligheter for store spennvidder selv med relativt små dimensjoner. 60-80 meter er intet problem uten at konstruksjonen blir tung, klumpet, massiv eller urimelig dyr. Store spennvidder gir fleksibel gulvutnyttelse, uhindret transport og fri sikt. De store spennvidder blir billigst med stål.

Lav vekt

Bruk av stål gir lettere konstruksjoner enn de fleste konkurrerende materialer. Lav vekt gir mindre fundamenter, rimeligere transport og billigere montasjeomkostninger.

Styrke og tilpasningsevne

Stål er sterkt og elastisk. Særlig ved kontinuerlige og statisk ubestemte konstruksjoner har stål stor tilpasningsevne mot overbelastning, støt, fundamentsetninger og rystelser.

Industriell fremstilling, hurtig og nøyaktig

Stålkomponentene og stålkonstruksjonene fremstilles under industrielle innenfor millimeter toleranser. Sammenstilling og montasje kan skje hurtig og nøyaktig ved sveis, bolter eller nagler. Stål er en "tørr" byggemetode, lite avhengig av klimatiske forhold. Nøyaktigheten gjør det lettvint å montere utfyllende komponenter og utstyr.

Rasjonell integrering av installasjoner

De glatte, enkle og ofte åpne stålskjelett gir stor frihet til å føre frem, plassere og feste installasjoner. Hulltaking er enkelt, hvis det ikke på forhånd er planlagt åpninger i dragere eller søyler. Rør og nedløp kan plasseres inne i hulprofiler eller mellom profilflensene.

Fremtidige endringer

Fremtidige endringer er vanskelige å forutsi. Med de bærende konstruksjoner i stål er forandringer, forsterkninger, ombygninger og tilbygg enkle å utføre. Installasjoner, trapper og heiser, kan flyttes og festes på nytt. Utvekslingsdragere, ekstra søyler o.l. kan lett monteres. Vegger i stål er lette, demonterbare og kan anvendes på nytt. Etterisolering er enkelt.

Bærekraft

Stål kan brukes om og om igjen, stålets styrke og egenskaper kan forbedres ved resirkulasjon. Stål er absolutt et bærekraftig materiale.

No items found.

Kontakt oss i dag for befaring og tilbud!

Kontakt oss!