Sentralt godkjent for ansvarsrett etter plan og bygningsloven

Sentral godkjenning er delt inn i tre tiltaksklasser, inndelingen av tiltaksklasse avhenger av kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.

Godkjenningsområdene for sentral godkjenning er inndelt etter:

 • Hvilken funksjon foretaket skal ha i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.)
 • Fagområder foretaket jobber innenfor.
 • Tiltaksklassen foretaket er kvalifisert for å jobbe med.

ABT Bygg AS har godkjent ansvarsrett

Tiltaksklasse 3:

 • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet.
 • Utførelse av montering av bærende metall eller betongkonstruksjoner.
 • Prosjektering av brannkonsept.

Tiltaksklasse 2:

 • Søker for alle typer tiltak.
 • Kontroll av konstruksjonssikkerhet.
 • Kontroll av overordnet ansvar for kontroll.
 • Kontroll av brannsikkerhet.
 • Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk.
 • Utførelse av demolering og miljøsanering.

Kontakt oss i dag for befaring og tilbud!

Kontakt oss!