Heissjakter i stål gir en lettere og rimeligere konstruksjon med kort byggetid og stor frihet til utforming. For å forkorte monteringstiden lages elementene på forhånd og heises på plass når alle etasjer er ferdig bygd. Stål kan enkelt kombineres med andre materialer som glass og betong. Ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er det en stor fordel å bruke heissjakter i stål. Har du et rehabiliteringsprosjekt eller nybygg som skal ha heis, ta kontakt, vi er behjelpelig med forslag og gode løsninger.

No items found.

Kontakt oss i dag for befaring og tilbud!

Kontakt oss!