Bygg med hovedbæresystem i stål

Det er mange fordeler med stål som byggemateriale. Stålkonstruksjoner kan monteres meget hurtig. Den samlede byggetid for stål er kortere enn for noe annet materiale. Det betyr lavere renteutgifter, mindre prisstigning og tidligere forretning av investert kapital.

Stål er dessuten meget miljøvennlig. Konstruksjoner i stål er lette å demontere og å rive. Profiler og plater kan ofte brukes om igjen. Selv som skrapjern har stål en betydelig verdi. I vår ressurs- og miljøbevisste tid er det viktig å vite at 50 % av stålproduksjonen er basert på skrapjern.

Les mer om bruken av stål på: www.stalforbund.com

Flere tjenester

Montering

Vi monterer Sandwich paneler og betongelementer.

Les mer

Sveising og reparasjoner

Mekanisk vedlikehold, sveising og reparasjoner av for eks. hengere, gravere og traktorredskap.

Les mer

Prosjektering

ABT Bygg utfører planlegging, beskrivelser, tegninger, beregninger og dimensjoneringer på alle slags byggeprosjekter.

Les mer

Kontakt oss i dag for befaring og tilbud!

Kontakt oss!