Heissjakter

Heissjakter med grube i stål gir en lettere og rimeligere konstruksjon med kort byggetid og stor frihet til utforming og kombinasjon med andre materialer. Kan med fordel benyttes ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Flere tjenester

Montering

Vi monterer Sandwich paneler og betongelementer.

Les mer

Sveising og reparasjoner

Mekanisk vedlikehold, sveising og reparasjoner av for eks. hengere, gravere og traktorredskap.

Les mer

Prosjektering

ABT Bygg utfører planlegging, beskrivelser, tegninger, beregninger og dimensjoneringer på alle slags byggeprosjekter.

Les mer

Kontakt oss i dag for befaring og tilbud!

Kontakt oss!